česky english

Aeria - zvukopropustná tkanina Texaa®
Primární charakteristika je propustnost zvuku. Jedná se o tkaninu, která garantuje výkon rozličných produktů Texxa. Pletená textilie Aeria zajistí poddajnost a mekkost materiálům, které kreje. To znamená, že je alternativou k tvrdým povrchům. Technické a estetické kvality textilie Aeria vysvětlují, proč se produkty Texxa® hodí do rozdílných prostředí - kanceláří, středisek konferenčních místností, škol, knihoven, kin, nahrávacích studií, restaurací apod.. U textilie Aeria je zaručena prvotřídní kvalita. supplenessákna použitá pro výrobu textilie mají přírodní retardéry hoření. Vlákna tkaniny jsou kroucená ze dvou vláken tak, aby bylo dosaženo požadované hustoty. Vlákno je stabilní, odolné světlu, takže barva je obvykle časem stejná. Odpovídá stupni 5 na škále 0-8. Ošetření kazivcem (fluoritem) dává tkanině Aeria schopnost odolávat špíně, prachu a stárnutí bez efektu na pórovitost a akustické vlastnosti.

obr obr


Přejděte rovnou na:
Strato_2 - akustické podhledy Texaa® - volné nebo pevné
Vibrasto - poddajné akustické krytí na stěny a stropy Texaa®
Stereo - akustické prvky v prostoru Texaa®
Materiály - materiály a výrobky AMD na míru.

AMD AKUSTIKA s.r.o. - Čechova 164/1, 371 22 České Budějovice
© AMD Akustika 2008. coded&design: EP ; www.ma-dona.cz